Hỗ trợ khách hàng

Quy định sử dụng vỏ bình khí
16/06/2015
 1. Kiểm định lần đầu trước khi đưa chai vào sử dụng:

Lô chai sau khi chế tạo có đủ hồ sơ xuất xưởng trước khi nạp khí lần đầu cần được Trung tâm kiểm định khám nghiệm lại theo tỉ lệ 5%. Nếu trong số các chai khám nghiệm có một chai nào đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì Trung tâm kiểm định sẽ thực hiện việc khám nghiệm cho 100% lô chai. Nếu kết quả khám nghiệm 5% lô chai đạt yêu cầu, Trung tâm kiểm định sẽ lập biên bản kiểm định, cấp phiếu kết quả kiểm định để đơn vị sử dụng thực hiện việc đăng ký lô chai với cơ quan thanh tra an toàn địa phương.

 1. Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng:

Các chai chứa khí không ăn mòn đang sử dụng phải được khám nghiệm định kỳ không ít hơn 5 năm một lần. Các chai chứa khí ăn mòn (Clo, Sunfua hydro, v.v.) phải được khám nghiệm định kỳ không ít hơn 2 năm một lần.

 1. Trình tự khám nghiệm các chai: a. Khám nghiệm lần đầu: (1). Đối với chai không hàn:
 • Khám xét bên ngoài và bên trong bằng mắt, bên trong chai được soi bằng đèn chuyên dùng. Chai phải có đầy đủ số liệu kỹ thuật được đóng chìm.
 • Thử thủy lực có xác định độ dãn nở vĩnh cửu
 • Thử kín ren cổ chai và van chai: Chai được nạp khí nén đến áp suất làm việc, dùng bọt xà phòng kiểm tra độ kín mối nối ren cổ chai và van chai.

(2). Đối với chai hàn:

 • Khám xét bên ngoài và bên trong bằng mắt, bên trong chai được soi bằng đèn chuyên dùng. Chai phải có đầy đủ số liệu kỹ thuật được đóng chìm.
 • Thử thủy lực: Chai được nạp đầy nước, nén đến áp suất thử (thường bằng 2 lần áp suất làm việc). Duy trì áp suất thử trong thời gian ít nhất là 1 phút. Chai được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng phồng, rò rỉ.
 • Thử kín : Chai được nạp khí nén đến áp suất làm việc rồi được nhúng chìm vào trong hồ nước để kiểm tra rò rỉ trên các mối hàn, ren cổ chai, van chai.
 1. Khám nghiệm định kỳ trong quá trình sử dụng: (1). Đối với chai không hàn:

(2). Đối với chai hàn:

 • Khám xét bên ngoài và bên trong bằng mắt, bên trong chai được soi bằng đèn chuyên dùng. Chai phải có đầy đủ số liệu kỹ thuật được đóng chìm.
 • Thử thủy lực: Chai được nạp đầy nước, nén đến áp suất thử (thường bằng 2 lần áp suất làm việc). Duy trì áp suất thử trong thời gian ít nhất là 1 phút. Chai được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng phồng, rò rỉ.
 • Thử kín : Chai được nạp khí nén đến áp suất làm việc rồi được nhúng chìm vào trong hồ nước để kiểm tra rò rỉ trên các mối hàn, ren cổ chai, van chai.
 • Sau khi khám nghiệm, nếu đơn vị sử dụng có yêu cầu, Trung tâm kiểm định có thể thực hiện việc hút chân không bên trong chai, sơn lại chai.
Các tin khác